EU's id-mærkningskrav ændres fra 3. juli 2011.

Hunde, katte og fritter skal id-mærkes enten med en mikrochip eller en letlæselig tatovering, når de rejser inden for EU og til EU (Danmark) fra tredjelande.

Fra 3. juli 2011 vil kun en mikrochip betragtes som en gyldig id-mærkning. Det vil sige, at fra den dato skal alle hunde, katte eller fritter, der skal med ud at rejse, og som endnu ikke er id-mærket, mikrochippes. Ellers kan der ikke udstedes et EU-pas til dem.

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig tatovering, som er foretaget før 3. juli 2011, vil efter EU reglerne betragtes som lovligt id-mærket, hvorfor de godt kan få udstedt pas.

De dyr, der før 3. juli 2011 allerede har et gyldigt pas, uanset deres id-mærkning, kan fortsat rejse inden for EU og til EU (Danmark) fra tredjelande, som de hidtil har gjort.

Dog anbefaler Fødevarestyrelsen, at ejeren til et dyr, der ikke har en letlæselig tatovering, får dyret mikrochippet.

Kravet til id-mærkning gælder både ved rejser inden for EU, til og fra lande med EU-vilkår, samt ved indførsel til EU fra tredjelande.

Endelig stiller en lang række tredjelande krav om id-mærket ved indførsel af hunde og katte.

Kilde: Fødevarestyrelsen.