Hvad er klikkertræning?

Klikkertræning er et udtryk, der anvendes populært om en træningsform, hvor træneren identificerer ønsket adfærd ved hjælp af et klik. Klikket er et signal til hunden om, at det den gjorde lige præcis der, er den adfærd som træneren ønskede at forstærke. Ved klikkertræning opnår man en mere præcis træning da klikket er hurtigere, end hvis man sagde dygtig. På denne måde lærer hunden hurtigere hvad det er dens træner ønsker, hvilke resulterer i at indlæringen hurtigere finder sted. Klik efterfølges altid af en godbid eller en anden forstærkning. Klikkeren er en betinget forstærker som fortæller hunden at den virkelige forstærkning er på vej (godbidden, legetøjet osv.). Når hunden har lært, at den lyd betyder at godbidden er på vej, giver klikkeren hunden meget klar information. Med klikkeren kan man derved forstærke hunden nøjagtig i det tiendedel af et sekund, hvor hunden gør det rigtigt.

Klik afslutter handlingen. Det vil sige, at når hunden hører klikket har den lov at stoppe det den har gang i, og komme over og hente forstærkningen. Klikket fortæller hunden, at nu er arbejder gjort og at den nu kan komme og hente sin forstærkning. Når forstærkningen er givet kan man derefter fortsætte med træningen. Hvis der trænes en øvelse, hvor træneren ønsker at fastholde hunden i en bestemt position som eksempelvis at blive på stedet i dæk eller sit, kan dygtig anvendes til at fortælle hunden at det den gør, er rigtigt. Klikket holdes derved tilbage indtil hunden har fastholdt positionen så længe som ønsket på det pågældende træningsstadie.

Klikkertræning adskiller sig fra markant fra traditionel hundetræning, ved at både hund og træner er aktiv i træningsforløbet. Ved klikkertræning får man derved en hund der prøver sig frem og tilbyder forskellig adfærd. Hunden lærer at den ikke bliver straffet for fejl, men at den derimod bliver forstærket for initiativ. Som træner er det vigtigt, at man er ærlig med klikkeren. Det vil sige at der efter hvert klik kommer en godbid. Man skal ligeledes som træner være god til at øge kravene langsomt og gradvist så hunden hele tiden bevarer troen på, at den kan få træneren til at klikke hvis bare den prøver sig frem.

Shaping betyder formning. Shaping betyder, at en adfærd formes gennem momentopdelt træning, hvor hvert moment indlæres hver for sig og til sidst sættes sammen i en kæde til den færdige adfærd. Shaping kaldes også trinvis indlæring. Træneren deler således den færdige adfærd op i små delmål, som hver især trænes adskilt. Før man går i gang med at indlære en ny adfærd er der derfor hensigtsmæssigt at overveje om adfærden kan deles op i små delmål, da dette vil gøre indlæringen nemmere for hunden.

Indlær klikkeren

Det første led i klikkertræning er at lære hunden betydningen af klikkeren. Klikkeren er en lille plastikboks som laver en karakteristisk kliklyd når der trykkes på den. Hunden skal lære at klik er lig med godbid. Det er vigtigt at vælge nogle bløde og små godbidder som hunden finder attraktive og som den hurtigt kan spise. Godbidderne skal være i en størrelse som hunden hurtigt kan spise, og som den ikke skal bruge tid på at tygge.

1. Start træningen et roligt sted og på et tidspunkt hvor hunden er oplagt (ikke for træt, ikke for ivrig).

2. Klik med klikkeren og vent et sekund og giv hunden en godbid. Det er vigtigt at man forholder sig roligt og at man ikke rækker ud efter godbidden før hunden skal have den.

3. I starten skal hunden ikke gøre noget specielt for at få træneren til at klikke. Vi er endnu ikke begyndt på selve træningen. I første omgang gælder det bare om at lære hunden, at klikket betyder at godbidden er på vej.

4. Det er en god ide at klikke og give godbidder i forskellige situationer. Nogle gange når hunden står eller sidder og ser på dig, andre gange når den er i bevægelse osv. Vi vil jo gerne have at hunden skal vide at klikket betyder at en forstærkning er på vej, uanset hvilken situation den befinder sig i.

5. Klik og giv godbid en 10-15 gange og hold en pause. Repeter dette en 2 -3 gange.

6. Når man har gjort det nogle gange, kan man lave en lille test for at se om hunden har forstået budskabet. Klik når hunden ser væk. Hvis hunden vender sig imod dig for at få godbidden, må man antage at den har forstået meningen. Hvis den ikke vender sig om, må man antage at den endnu ikke har forstået budskabet og første del gentages ind til hunden konsekvent retter opmærksomheden mod træneren efter hvert klik, i forventning om at der kommer en godbid.

Operant indlæring

I klikkertræning er det vigtigt at hunden der trænes, selv taget aktiv del i læringsprocessen. I stedet for at presse hunden til at udføre en bestemt adfærd, lader man i stedet hunden operere frit og selv finde ud af hvad den skal gøre for at få os til at klikke og forstærke. Inden for operant indlæring findes der to fremgangsmåder, ren operant indlæring og operant indlæring på ledende signal.

Ren operant indlæring, indebærer at træneren venter på at den ønskede respons/adfærd skal forekomme, hvor efter den forstærkes. Responsen/adfærden finder altså sted uden nogen form for påvirkning fra trænerens side. Denne træningsform er meget anvendelig i situationer hvor hunden ren spontant udsender den respons/adfærd som træneren er interesseret i. Ligeledes er denne træningsform med til at fremme hundens initiativ i træningsprocessen. Hvis man eksempelvis ønsker at træne "sit" med sin hund, er ren operant indlæring meget anvendeligt. De fleste hunde tilbyder nemlig ofte selv at sidde ned kort tid. Når dette sker, forstærkes adfærden med klik og godbid.

Operant indlæring på ledende signal adskiller sig fra ren operant indlæring, ved at træneren anvender ledende signaler til at få hunden til at udvise den ønskede adfærd. Det mest anvendte ledende signal er godbidder. Træneren anvender i disse situationer godbidder til at lokke hunden til at udvise den ønskede adfærd, som efterfølgende forstærkes med klik og godbid. Operant indlæring på ledende signal er meget anvendeligt i øvelser hvor hunden ikke af sig selv tilbyder den ønskede adfærd. Hvis man eksempelvis ønsker at træne dæk med sin hund og hunden ikke af sig selv lægger sig, kan der anvendes et ledende signal for at lokke adfærden frem. Træneren kan i dette eksempel tage en godbid og føre fra hundens næse ned mod gulvet. Godbidden holdes helt tæt mod gulvet og på en måde hvor hunden kan lugte men ikke spise den. De fleste hunde vil da lægge sig ned for at få fat i godbidden. Når dette sker forstærkes der med klik og godbid. Efter få gentagelser vil hunden ofte selv begynde at dække uden det ledende signal. På denne måde er det altså muligt at træne forskellige øvelser som hunden ikke af sig selv ville have udført.

Signal på øvelsen

Når man klikkertræner er det vigtigt, at man ikke sætter signal på øvelsen før den er indlært. Hunde forstår ikke betydningen af vores ord og håndbevægelser før de er indlært, og det giver derfor ikke nogen mening at stå og sige en masse som hunden alligevel ikke forstår.
Hunden skal derfor først lære at udføre øvelsen og når den gentagne gange kan udføre adfærden korrekt, kan vi begynde at sætte signal på. Hvis vi eksempelvis træner dæk, vil vi derfor gerne have en hund der tilbyder at dække for klik og godbid gentagne gange. Når hunden gør det, kan vi begynde at sætte signal på. Hvilke signaler man anvender, er i princippet lige meget, men de fleste vælger at anvende lyd og- eller håndsignaler.

Når der skal sættes signal på en øvelse, gøres det ved at give signalet i det splitsekund hvor hunden skal til at udføre adfærden. Signalet udtales med rolig og almindelig stemme. Når adfærden er udført forstærkes der som sædvanligt med klik og godbid. Gentag det flere gange. Sig signalet samtidig med at hunden begynder at udføre adfærden. Efterhånden begynder man at sige signalet lidt før hunden selv begynder at udføre adfærden. På denne måde gør hunden hver gang der rigtige. Hunden udfører øvelsen på signalet helt fra starten af indlæringen – for den skulle jo alligevel til at gøre det selv, og vi undgår at få en frustreret og usikker hund der ikke forstår hvad vi vil have den til.

Når man gentagne gange, cirka 15-20 gange, har givet signalet inden adfærden og efterfulgt har klikket og givet godbid, går man videre til næste skridt. Der laves en ny spilleregel: hvis hunden udfører adfærden uden at have fået et signal først klikker vi ikke. Hvis adfærden derimod udvises efter vi har givet vores signal, opnår hunden klik og godbid. Hvis hunden efter signalet er givet, på ingen måde viser tegn på at forstå hvad den skal gøre, må man antage at den endnu ikke har forstået betydningen af signalet, og træningen må derfor vende tilbage til stadiet før.

Træn efter succes

At træne skal være sjovt for både hund og ejer, og det er derfor vigtigt som træner at træne efter succes. Træn din hund i korte sekvenser af gangen, og stop mens det går godt. På denne måde undgår du at din hund bliver uoplagt og begynder at lave fejl, og derved får en dårlig oplevelse af at blive trænet. Giv hunden en pause når det går godt, og genoptag træningen senere på dagen eller dagen efter. Hellere mange små træningssekvenser end en lang.

Kilde: Randers Dyreterapi & Træning.
Hjemmeside: www.randers-dyreterapi.dk