Ny formulering omkring ID-mærkning

Fødevarestyrelsen har d. 1. februar 2011 ændret formulering i deres vejledning mht. krav til ID-mærkning af hunde ved passage af grænser i EU efter den 3. juli 2011.

Der står nu:

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig tatovering, som er foretaget før 3. juli 2011, vil efter EU reglerne betragtes som lovligt id-mærket, hvorfor de godt kan få udstedt pas.

Fødevarestyrelsen oplyser, at EU Kommissionen pga. usikkerhed blandt flere medlemsstater omkring tolkning af bestemmelsen har præciseret, hvordan forordning 998/2003 skal tolkes, og det er derfor, at Fødevarestyrelsen nu har revideret teksten på deres hjemmeside. Vi iler med at bringe denne præcisering.

Det slås altså nu fast, at en hund, som er ID-mærket med en tatovering før den 3. juli 2011, også efter denne dato vil kunne passere grænserne i EU under forudsætning af, at tatoveringen er letlæselig og det kan dokumenteres, at tatoveringen er foretaget før skæringsdatoen. Er disse krav opfyldt, behøver man altså ikke supplere med en chipmærkning.

Kilde: DKK.