American Staffordshire Terrier

Udviklingen af Amstaff'en starter helt tilbage til 800 år før vores tidsregning, da nogle handelsmænd havde en hund af Mastiffgrenen med til England fra Asien. Omkring 400 år før vores tidsregning, kom endnu en hund af Mastiffgrenen til England. Denne race blev kaldt "Alaunt". Engelske slagtere og landmænd gjorde denne hund til verdens første Bulldog.

I middelalderen udviklede Bulldoggen sig yderligere, og var den første race som udviklede "lockjaw", som egentlig har mere at gøre med hundens kampånd fremfor nogen egentlig speciel kæbemuskulatur. Disse hunde havde evnen til at fange, og holde fast på meget store dyr, og ikke give slip uanset hvor hårdt byttet kæmpede imod.

Hos slagteren blev Bulldoggen brugt til at bringe store dyr så som tyre til slagtning. Derfor fik de også navnet "butchers dog". Det var faktisk muligt for en veltrænet bulldog på 36 kg. at nedlægge en tyr på 810 kg. På trods af at bulldoggens normale modstander var tyre, begyndte man at lave kampe hvor hunden skulle kæmpe og nedlægge andre store dyr som for eksempel bjørne. Disse kampe blev på engelsk kaldet "baits".

I 1835 blev disse kampe forbudt i England. Den eneste form for "bait" kampe der overlevede var hundekampe. Folk vendte da deres interesse imod hundekampene, og nogle minearbejdere i Staffordshire krydsede Bulldoggen med en terrier. Fra denne krydsning opstod Staffordshire Terrier'en. Disse "gadekryds" blev avlet for deres had imod andre hunde, deres ukuelige mod, en høj smertetærskel, en evne til at hele meget stærkt hvis de blev såret, en vilje til at kæmpe til det sidste og meget hengiven overfor mennesker. En interessant ting var at opdrættere af denne race prioriterede en ting meget højt, og det var hengivenhed overfor mennesker. Hvis en hund nogensinde bed eller viste agressivitet over mennesker blev den aflivet øjeblikkelig. De første Staffordshire terriers kom til Amerika så tidligt som 1870 fra England, og det er derfra vores nuværende Staffordshire terriers stammer.

Staffordshire og Staffordshire Bull Terrierne var oprindeligt samme race, men målbevidst avl har gjort de to racer vidt foreskellige. I de tidlige tider blev hundene kaldt mange navne; Staffordshire terrier, Yankee terrier, Pit Bull terrier. Da racen blev anerkendt af den amerikanske kennelklub AKC, i 1936, fik den navnet American Staffordshire terrier, og den dag i dag arbejdes der stadig efter den oprindelige standard fra 1936. Det er et stort problem for racen, at den ofte kommer i miskredit pga. sit gamle slægtskab med Pit Bull terrieren. Der hviler derfor et stort ansvar på alle, der opdrætter og/eller ejer en Amerikansk Staffordshire terrier, om at være gode ambassadører for racen.

USA

Brugshund.

11 år

Kort, tætliggende, føles stiv, glansfuld.

Flerfarvet, tan og leverfarvet

63

46

Tendens til HD.

Der skal tages hensyn til, at hvalpen og unghunden skal have lov til at vokse i fred og derfor belastes passende med motion. Den voksne Amstaff kan derimod tåle motion i timevis og er på utrolig vis i stand til at bevæge sig de mest krævende steder.