Broholmer

Racen er kendt som type siden middelalderen, da den blandt andet blev anvendt til parforcejagt; senere mest brugt som vagthund på større gårde og slotte. I slutningen af det 18. århundrede blev racen renavlet og opformeret af grev Sehested til Broholm, hvorfra racen har sit navn. Efter 2. Verdenskrig uddøde racen næsten, men midt i 1970'erne begyndte en gruppe interesserede hundefolk - senere organiseret i "Selskabet til rekonstruktion af Broholmerracen" - sammen med Dansk Kennel Klub at genopbygge racen.

Danmark

Den er blandt andet blevet anvendt til parforcejagt; senere mest brugt som vagthund på større gårde og slotte. I dag bliver den holdt som både vagt-, og selskabshund.

Ingen info er p.t. tilgængelig

Kort og tilliggende, med kraftig underuld.

Gul med sort maske. Rødgylden. Sort.

70

75

Allergi, HD/AD.

Ingen info er p.t. tilgængelig