Staffordshire Bull Terrier

I begyndelsen af forrige århundrede, fandt man i England på at krydse den engelske Bulldog med en mindre glathåret engelsk terrier. Den nu afdøde race Old English Terrier. Ønsket var at få en hund, som havde terrierens hurtighed, og en del af Bulldoggens styrke.

I begyndelsen blev den kaldt en Bull and Terrier hund, men i slutningen af forrige århundrede blev racen efterhånden rendyrket til den form vi kender i dag, og har siden heddet Staffordshire Bull Terrier.

Racen blev alligevel først anerkendt af den engelske kennelklub så sent som i 1935. Det er således en ret ung race, og Staffordshire Bull Terrieren vil altid være lidt mere eller mindre Bulldog eller terrierpræget. Det gælder også for udseendet og sindelaget, men det er tilladt indenfor de racemæssige rammer.

Storbritannien

Brugshund.

12 år

Glathåret, kort og tæt tilliggende.

Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger.

41

17

HD, L2-hga er en genetisk sygdom, der angriber hjernen, og juvenile hereditary cataract.

Kræver middel motion.