Kleiner Münsterländer

De formodentlig to første Kleiner Münsterländere i Danmark blev indført fra Tyskland omkring 1915 af lensgreve Rewentlow, tre år efter racens anerkendelse i hjemlandet Tyskland. Begge hunde blev brugt til jagt på godset Brahe Trolleborg af skovrider Errboe.

Det var dog først fra midten af 50’erne, at racen for alvor fandt fodfæste her i landet da A.-L. Fischer som den første syste- matisk importerede hunde fra Tyskland og startede et egentlig opdræt af racen her i landet.

Det lykkedes dog først med dannelsen af Dansk Münsterländer Klub i 1968 at få racen anerkendt herhjemme, og skuer man i dag bagud hersker der ingen tvivl om, at de entusiastiske tilhængere af racen, som i de første svære årtier arbejde med og udbredte kendskabet til racen blandt danske jægere, så rigtigt, da de mente at havde fundet en jagthunderace, der var og er særdeles anvendelig til danske jagtformer.

Det vidner den popularitet om som racen i dag har opnået blandt danske jægere, vel og mærke en popularitet, der opnået ikke ved på jagtprøver at fremvise danmarksmestre på stribe, men ved at danske jægere i Kleiner Münsterländeren har fundet en fremragende jagthund til at ledsage sig på jagt under næsten enhver form.

Dansk Münsterländer Klub er i dag den næststørste specialklub blandt klubberne for de stående hønsehunderacer - kun Dansk Ruhår Klub er større.

I 2002 blev stambogsført ca. 306 hvalpe hos DKK og Dansk Münsterländer Klub har stor indflydelse på det avlsarbejde, der ligger til grund for en bevarelse og højnelse af racens egenskaber. Klubben anerkender i sit avlsarbejde kun hunde, der anvendes til jagt og anviser således f.eks. kun hvalpe til købere, der ønsker at anvende hunden til jagt.

Tyskland

Kleiner Münsterländeren er en kontinental stående jagthund.

12 år

Glat og tæt, middel langt og kun en smule bølget. Fast tilliggende.

Brun/hvid eller brunskimlet.

54

22

HD.

Kræver megen motion.