Gammel Dansk Hønsehund

Racens oprindelse kan føres tilbage til ca. 1710, da en mand ved navn Morten Bak, boende i Glenstrup mellem Randers og Hobro, igennem 8 led krydsede sigøjnerhunde med lokale gårdhunde og dermed renavlede en race af hvid- og brunbrogede hønsehunde, også kaldet Bakhunde eller Gamle Danske Hønsehunde.

Bønderne på egnen kaldte gårdhundene for "Blodhunde". Det er dog sandsynligt, at der er tale om afkom efter godsejerens støverhunde, som havde væsentligt islæt af Sct. Hubertus Hunde (blodhunde). Tilsvarende må det formodes, at sigøjnerhundene overvejende nedstammede fra spanske pointers og støverracer som de ovennævnte, hvorved der fra mange sider kom til at indgå Sct. Hubertus Hunde i de Gamle Danske Hønsehunde.

Danmark

Alsidig anvendelig jagthund.

Ingen info er p.t. tilgængelig

Kort og tæt, føles en smule hårdt.

Hvid med brune aftegninger, med få større eller mange små, brune pletter (fregner) i det hvide. Den brune farve kan variere, men foretrækkes brun til mørkebrun.

60

35

Muskel dystropi eller muskelsvaghed. Muskelsvaghed hos Gammel Dansk Hønsehund har været kendt siden 1977. Sygdommen skyldes en defekt i endepladeregionens transmissionssystem, der bevirker at overførsel af impulser fra nerve til muskel ikke kan foregå i tilstrækkelig grad.

Kræver megen motion.