Bayerske Bjergschweisshund

Alle Leit- og Schweisshunde nedstammer fra ur-jagt hunden Bracken. Alle ren racede Bracker har den mest fin mærkende næse for spor og fært, den største sporsikkerhed, meget udtalt villighed til at følge fært, samt giver god hals på sporet under jagten. Oprindelig udtog man de mest pålidelige og sikre Bracker fra koblet og søgte med hundene i rem det tabte spor af det jagede vildt. Senere fremavlede man af de mest rolige og let førte Bracker Leithundene ( kun trænet på naturligt, koldt spor fra ikke-anskudte dyr ) og Schweisshundene ( til søg på spor efter såret vildt, såkaldte "verdorbene Leithunde" ).

Ved indkrydsning af genetisk relativt nærtstående racer ved slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede opstod vore dages Hannoveranske Schweisshund. Efter revolutionen i 1848, altså efter sønderdelingen af de store revirer og de tidligere jagtformers afløsning af pursch- og anstandsjagt og de samtidige forbedrede skydevåben, blev der brug for en hund til "arbejdet efter skuddet". Navnlig i bjergrevirerne kunne man - som specialiseret i det sikre rem arbejde - ikke give afkald på hals givning på sporet, vedholdenhed og vildtskarphed. Under sådanne forhold viste den Hannoveranske Schweisshund sig at være for tung.

For at opnå de ønskede præstationer også i vanskeligt bjerg terræn fremavlede Baron Karg-Bebenburg, Reichenhall, efter 1870 den mere let byggede og forædlede Bjerg schweisshund, idet han krydsede Hannoveransk Schweisshund med den røde bjerg-bracker.
Efterhånden fortrængte disse hunde andre racer fra bjergrevirerne, således at den Bayerske Bjergs schweisshund i dag er blevet den klassiske ledsager for erhvervsjægeren og skovfogeden.

I 1912 grundlagde man " Klub für Bayerische Gebirgsschweisshunde " med hovedsæde i München. Dette er den eneste anerkendte specialklub for Bayersk Bjerg Schweisshund i Tyskland.

Tyskland

Jagthund / sporhund.

12 år

Tæt glat tilliggende, moderat ru, ikke særlig glansfuld. På hoved og ører er hårlaget mere fint; på bug, ben og hale er det længere og mere groft.

Dybrød, hjortefarvet, rødbrun, rødgul, også grågul til lysblond; rødgrå som kronvildtets vinterpels, også flammet eller brindlet. På ryggen er grundfarven mest intens.

61

50

HD, øjensygdomme.

Moderat aktivering og motion.