Irsk Setter

Den irske setters oprindelse er af relativ ny dato, men går dog tilbage til begyndelsen af det 18. århundrede. Disse settere blev uden tvivl populære i Irland i det 18. århundrede, da de blev trænet til at finde vildt til jægeren. Selv om den røde setter var forholdsvis sjælden i den første del af det 19. århundrede, steg den hurtigt i popularitet. Da Irish Red Setter Club blev dannet i 1882 i Dublin, regnede mange den for den eneste Irske Setter. Fra det tidspunkt havde den røde variant fremgang, mens det gik tilbage for den rød/hvide. Mod slutningen af det 18. århundrede blev røde settere eksporteret i stort tal og opdrættet udenfor Irland. Den er nu lige så almindelig i Europa og Amerika, som i Irland. Nogle ejere kom til at betragte setterne som smukke familiehunde i højere grad end som nyttige følgesvende. Irish Kennel Club har dog sikret sig, at der stilles store krav til racen om at bestå strenge markprøver, og den Irske Setter har bevist, at den kan mere end se godt ud.

Ligesom de øvrige setterracer nedstammer den irske setter fra spaniels. I det 1700- og 1800- århundrede udvikledes lokale setterstammer, først og fremmest på de store godser, på de britiske øer. Arbejdsevnen var helt afgørende og farven af mindre betydning. På de første hundeudstillinger konkurrerede samtlige settervarianter i samme klasse, men snart blev de delt op i forskellige racer, men stadigvæk konkurrerede de røde og de rød/hvide sammen. I 1882 dannedes The Irish Red Setter Club I Irland. Som navnet antyder, interesserede grundlæggerne sig kun for den helt røde setter. Man fortsatte længe med at blande de forskellige setterracer, specielt satte man stor pris på den irsk/engelske blanding. Kennelklubben i England anerkendte efterkommere efter sådanne blandinger som rene og krydsninger blev stambogsført som henholdsvis irske eller engelske settere, alt afhængig af pelsfarven.

Den røde irske setter`s racestandard blev udarbejdet af en komite' i Den Irske Setter Klub, som bestod af 10 mænd, alle jægere. Standarden blev fastlagt den 29 marts 1885 i Dublin. Som model brugte man CH Garryowen.

En af de førende mænd ved standardens udformning var oberst J.K.Millner. Han eksporterede flere udmærkede eksemplarer af racen til Skandinavien, hvoraf den mest gennemslagskraftige var Ross Rostelan Rhu. Millner var også på besøg i Sverige, indbudt til at dømme racen på Kennelklubbens udstilling i 1911 og 1913. Han blev udnævnt til æresmedlem i den nydannede specialklub for racen - SISK. Millner havde stor indflydelse på udviklingen af racen, både i Irland og i Skandinavien. Millners indsigt i racen førte frem til den virkelige irske setter, den lette, tørre, men spændstige og udholdende jagthund med liv og ild i blik og bevægelser.

De første irske settere i Danmark, som med sikkerhed kendes, er fra 1870, og 3 irske settere deltog i den først afholdte markprøve, som fandt sted i 1893. Men først omkring 1912 startede skandinavisk Rødsetterklub. Ophavsmændene var Ludvig Borg, Cornelius Schilbred og Rudolf Reventlow. Senere helt nøjagtig den 25.11.1916, blev Dansk Rødsetterklub stiftet med Rudolf Reventlow som formand og hermed var grundlaget skabt for en levedygtig og stærk klub.

Irland

Stående jagthund.

Ingen info er p.t. tilgængelig

Langt, silkeagtigt og fint hårlag.

Grundfarven er hvid med ensfarvede røde aftegninger.

69

32

HD.

Har behov for en del motion for at få dækket sit energibehov.