Engelsk Mastiff

Mastiffen er en meget gammel race som stammer fra England. Man mener at fønikerne bragte Mastiffens forfædre til England, da de indhandlede tin der. Da Romerne invaderede England var der hunde af Mastiff typen, som Romerne sendte til kamparenaer i Rom, hvor de skulle kæmpe fire Mastiffs mod en løve eller tre mod en bjørn.

Mastiffen var meget udbredt i middelalderen. I Edward den III´s regeringstid (fra år 1327) var det lov at hver landsby skulle have et bestemt antal Mastiffs som vagthunde. Hundene blev holdt indendørs blandt kvinder og børn om dagen. Om aftenen blev de lukket ud for at kunne nedkæmpe dem, der vovede at nærme sig byen om natten.

I nyere tid havde Mastiffen sin største udbredelse indtil år 1900, hvorefter den blev fortrængt af de moderne racer. Ved krigens udbrud i 1939 blev en del Mastiffs sendt til USA, andre blev aflivet fordi man simpelthen ikke kunne skaffe foder til dem. Efter anden verdenskrig var der kun meget få avlsdyr tilbage i England. Ved hjælp af importer fra USA og Canada lykkedes det at få genopbygget en bestand, som i 1950 var på ca. 50 hunde. Siden er udviklingen gået jævnt fremad. I 1980 blev der registreret 316 Mastiffs i England.

England

Familie- og vagthund.

12 år

Kort og tæt tilliggende.

Abrikos-fawn, silver-fawn, fawn eller mørk fawn-brindle

85

96

Hofteledsdysplasi og hudproblemer. Der ses også albueledsarthrose, osteochondrose, øreproblemer og hjertesygdomme ved racen.

Racen er ikke særlig udholdende og kræver ikke megen motion.