Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Tilskadekomne og døde dyr
Hvis man kører et dyr ned eller finder et dyr, som er kommet til skade, bør man ringe til den lokale Falck-station, via Falcks fællesnummer, 70 10 20 30. Falck kører dyret til nærmeste dyrlæge eller dyrehospital.

Har dyret en ejer, skal vedkommende selv betale for transporten og behandlingen. Dyrenes Beskyttelse betaler Falck for transporten af akut syge eller tilskadekomne dyr, som ikke har nogen ejer. Dyrlægerne giver ofte gratis hjælp -ellers betaler Dyrenes Beskyttelse for dyrlægebehandlingen.

Jagtbart vildt

Hvis man finder døde vilde dyr i naturen eller kommer til at dræbe dem ved påkørsel, skal grundejeren eller den, jagten er lejet ud til, have dyret, hvis det vel at mærke er jagtbart vildt, fx råvildt. Reglen gælder dog ikke for ræve og andre smådyr.

Dansk Pattedyratlas indsamler og registrerer mindre pattedyr til en undersøgelse af danske pattedyr. Projektet "Dansk Pattedyratlas" varer til sensommeren 2003. Du kan se mere om, hvordan du sender fundne dyr ind, på netstedet for Dansk Pattedyratlas.

Sjælden eller truet dyreart

Er der tale om en sjælden eller truet dyreart, vil Zoologisk Museum under Københavns Universitet meget gerne modtage dyret, men man har ikke pligt til at aflevere det. Hvis det er ringmærkede fugle, er Zoologisk Museum ligeledes meget interesserede i at modtage ring eller ringnummer og oplysninger om findested og hvem der har fundet den.

Nogle truede dyrearter må ikke indleveres og udstoppes af konservatorer, selv om de findes døde i naturen. Det gælder odder og fuglearterne rørdrum, hvid og sort stork, rød glente, hedehøg, blå kærhøg, fiskeørn, kongeørn, havørn, lærkefalk, jagtfalk, vandrefalk, dværgfalk, trane, sandterne, krage, biæder, hærfugl og urfugl.

Dyr med hundegalskab

Ser man et dyr med hundegalskab - rabies - skal man kontakte politiet.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse.
Artiklen er lagt online d. 14-12-2002 02:11:03 og sidst opdateret d. 23-09-2021 00:06:22