Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Hundenumre!
Dansk Hunderegister fører på vegne af Justitministeriet det offentlige landsdækkende register over hunde i Danmark.

I 1992 vedtog Folketinget en ændring af hundeloven som betyder, at alle hunde født efter 1. januar 1993 skal være forsynet med et mærke og være registreret i et centralt register. Mærkning og registrering skal ske senest når hunden er 4 måneder gammel. Mærkning kan foregå enten ved tatovering eller ved indsprøjtning af en ISO-godkendt mikrochip under huden.

Justitsministeriet har overdraget det praktiske arbejde med registreringen til Dansk Hunderegister, der er en forening stiftet af Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Dags Komite og Dansk Kennel Klub.
Dansk Hunderegister ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, som under ansvar overfor Justitsministeren påser, at registreringsarbejdet udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

Bestyrelsen betår af:

Overlærer Torben Elmedal (formand), udpeget af Dyrenes Beskyttelse.
Advokat Mogens Klausen, udpeget af Dyrenes Dags Komite.
Direktør Jørgen Hindse Madsen, udpeget af Dansk Kennel Klub.
Professor, dr. med. vet. Eiliv Svalastoga, udpeget af Den Danske Dyrlægeforening.

Dansk Hunderegisters sekretariat er beliggende Lyngbyvej 111, 2100 København Ø, og den daglige ledelse varetages af civiløkonom Ivan Nørgaard.

Dansk Hunderegister deltager endvidere i det internationale udviklingsarbejde med standardisering vedrørende mærkning og registrering af hunde og samarbejder med det fælleseuropæiske hunderegister (EPN).

Ordningen er brugerbetalt. En hundeejer betaler p.t. til Dansk Hunderegister et engangsbeløb kr. 150,- (Inkl. moms) for registreringen.

Fra registerets start og til dato er ca. 420.000 hunde registreret, og den årlige tilgang er nu
40 - 45.000 hunde. Hunde kan slettes af registeret efter anmodning fra ejeren i forbindelse med hundens død. Alle hunde slettes efter 18 år i registeret.

Dansk Hunderegister er undergivet registerlovgivningen, og registrerer følgende oplysninger:

Om hundeejeren: Navn, fødselsdato (ikke CPR-nummer), adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Om hunden: Navn, køn, farve, race, fødselsdato.

Når hunden dør, eller hvis der sker ændringer i de registrerede oplysninger, skal det anmeldes til Dansk Hunderegister.

Flere oplysninger

Du kan få nærmere oplysning om Dansk Hunderegister ved at kontakte sekretariatet. Telefonnummeret er 70 277 477, og telefontiden er alle hverdage fra 10.00 til 14.00.

Hvordan bliver min hund registreret ?

Hvis du anskaffer en hvalp, der er stambogsført i Dansk Kennel Klub eller Dansk Jagthunderegistrering er den allerede mærket og registreret, når du modtager den fra opdrætteren. Sammen med hvalpen modtager du dens stambog og et registreringsbevis fra Dansk Hunderegister. Det eneste du selv skal gøre er at sikre dig, at du er anført som ejer på beviset, og at oplysningerne er korrekte.

Denne ordning trådte i kraft 1. juli 2001. I en overgangsperiode kan du dog modtage en hvalp, som er født før ordningens ikrafttræden, og så må du selv sørge for at registrere den.

Hvis din hund ikke er mærket og registreret, skal du henvende dig til en autoriseret id-mærker. Praksiserende dyrlæger er autoriserede, og du kan finde navne og adresser på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside. Du skal betale direkte til dyrlægen både for mærkningen og registreringen. Prisen på mærkningen varierer, men registreringsgebyret er altid kr 150,- (inkl. moms).

Dansk Hunderegisters sekretariet hjælper dig gerne med oplysninger om nærmeste id-mærker.

Indenfor et par uger efter at registreringen er sket, vil du modtage dit registreringsbevis direkte fra Dansk Hunderegister. Modtager du ikke beviset som forventet, skal du kontakte sekretariatet.

Min hund er løbet væk - kan Dansk Hunderegister finde den?

Nej, vi kan ikke se, hvor din hund befinder sig, men takket være registeret, er der stor sandsynlighed for, at du får din hund igen. Det gælder også, selvom hunden ikke bærer det lovpligtige navneskilt.

Når din hund er mærket og registreret hos Dansk Hunderegister, vil politi, redningskorps, brandvæsen og dyreinternater kunne hjælpe dig med, at du får den tilbage. De kan aflæse hundens mærkning og slå op i registeret, hvem ejeren er, hvorefter de kan kontakte dig.

Bliver en tilskadekommen eller herreløs hund indbragt til dyrlæge, dyreklinik eller dyrehospital, vil dyrlægerne ligeledes kunne aflæse hundens mærkning og finde frem til ejeren gennem Dansk Hunderegister.

Det er således den myndighed, der finder hunden, der skal kontakte dig. Dansk Hunderegister er ansvarlig for at føre registeret, men er ikke involveret i kontakten til hundeejeren.

Bliver en hund væk under rejse i et EU-medlemsland kan myndigheder ved hjælp af det fælleseuropæiske register - EPN, hvori Dansk Hunderegister indgår, på samme måde finde frem til hundens ejer.

Dansk Hunderegister
Lyngbyvej 11, 1
2100 KBH Ø
70277477
dansk@hunderegister.dk

Kilde: DHR´s pjece.
Artiklen er lagt online d. 17-01-2003 22:57:14 og er ikke opdateret siden den blev lagt online