Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Hund og kat kan beskytte mod allergier hos børn
På en allergikongres i San Diego blev fornyligt fremlagt en opsigtsvækkende og kontroversiel undersøgelse. Amerikanske forskere, som arbejder ved Henry Ford
Health System, Medical College of Georgia, har fulgt 500 børn fra fødslen til syvårsalderen.

Hidtil er kat eller hund under barnets første leveår blevet betragtet som en af risikofaktorerne for udvikling af allergier i småbørnsalderen. Den nye undersøgelse - der bekræftes af en lignende undersøgelse foretaget på New Zealand - viser, at det faktisk kan forholde sig lige omvendt: At have hund eller kat ser i stedet ud til at nedsætte risikoen for udvikling af allergier under børnenes opvækst.

I den uafhængige avis om sundhedsvæsen "Dagens Medicin" nr. 13 beskrives undersøgelsen nærmere. Her står bl.a.:

"Børnene blev med jævne mellemrum undersøgt for allergier frem til syvårsalderen, hvor de blev underkastet en mere omfattende klinisk undersøgelse. Af de 500 børn havde 23,1 pct. kat og 38,7 pct. hund, hvilket betyder, at over halvdelen voksede op med et pelsdyr i hjemmet. Resultatet var overraskende, at pelsdyrbørnene viste færre tegn på allergiske symptomer og lavere forekomst af lgE-antistoffer i blodet end de pelsdyrløse børn.

Mest markant var forskellen hos de førstefødte børn. Hos disse børn konstaterede man, at dyr i hjemmet gav en kraftig beskyttelse mod katte- eller hundespecifikt lgE. Hudtests i syvårsalderen viste også, at børnene havde en betydelig mindre risiko for at udvikle overfølsomhed mod nogle af dyrene. At netop disse børn er ekstra beskyttet, beror ifølge forskerne på, at de ikke er udsat for luftvejsinfektioner i samme grad som børn med flere søskende.

Infektioner af denne art kan fungere som udløser for astmatisk betingede allergier. Forskerne mener, at hovedforklaringen på, at tidligt samvær med pelsdyr ser ud til at kunne beskytte mod allergier, er, at immunforsvaret har brug for at blive trænet og hærdet."

Allergi er ved at være en folkesygdom i den vestlige verden. I Østeuropa har forekomsten af allergi indtil nu ligget på et meget lavt niveau. Med den stigende velstand i de senere år er forekomsten af allergi steget gradvist.

Det er tilfredsstillende for os dyrevenner, at de nye undersøgelser bekræfter, at risikoen for allergi ikke i væsentlig grad skyldes, at vi holder et familiedyr - men tværtimod peger på, at risikoen for vore børn bliver mindre af at holde hund eller kat.

Kilde: Dyrefondet/hundejournalen.
Artiklen er lagt online d. 06-07-2003 00:00:34 og er ikke opdateret siden den blev lagt online