Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler - startside
Du har flere muligheder, for at sorter i artiklerne her på nethundeguiden.dk. Det gør du via knapperne herunder. Som standard starter listen op med at indeksere artiklerne i alfabetisk rækkefølge.

Hund og børn

Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer er nemmere at håndtere for den travle familie end andre. I de fleste hjem med hund og børn er der tale om en vellykk...

Tilføjet: 17-07-2013 12:43:18 | Hits: 2654 | Emne: Adfærd

Sådan kommer din hund og kat af med lopperne

Ny dansk undersøgelse viser, at hunde og katte som regel først slipper af med lopperne, når ejeren får god rådgivning. Så her er de bedste råd. Katteloppen - Ctenocephalides felis - er den mest almindelige loppe herhjemme. Den bliver op til 3 mm lang og sætter sig trods navnet også på h...

Tilføjet: 03-10-2012 00:05:42 | Hits: 2630 | Emne: Pleje

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred

(Mark- og vejfredsloven)
Herved bekendtgøres lov nr 107 af 31. marts 1953 om mark- og vejfred med de ændringer, der følger af lov nr 84 af 25. marts 1961, lov nr 242 af 7. juni 1963 og lov nr 175 af 30. april 1969.

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

§ 1. Enhver...

Tilføjet: 12-11-2002 14:10:19 | Hits: 2616 | Emne: Lovgivning

Køb nogle ting til hunden

Hunden bør have en kurv, hvor den ved, at den kan få lov at være i fred. Da kurven skal være et sted, hvor hunden synes, det er rart at opholde sig, må du aldrig vise hunden hen i kurven som straf, når den har gjort noget, som den ikke må. Du skal også købe en snor samt et halsbånd elle...

Tilføjet: 05-12-2003 21:32:15 | Hits: 2577 | Emne: Den første tid

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987 samt lov nr. 188 af 1. maj 1923 om tillæg til nævnte lov fastsættes: § 1. Et husdyr skal anses som mistænkt for at være angrebet af rabies, såfremt der hos dy...

Tilføjet: 16-11-2002 00:48:00 | Hits: 2570 | Emne: Lovgivning

Hunde skal trænes i små doser

Hvis du har dårlig tid til at træne din hund, skal du sørge for at sprede træningen i små doser over mange uger; så lærer hunden mest. Dansk speciale har udløst artikel til et internationalt tidsskrift. Det er kun ganske sjældent, at studerende afslutter deres studier med så godt et sp...

Tilføjet: 15-03-2011 13:44:39 | Hits: 2560 | Emne: Træning

Hvordan kunne du gøre det?

Som hvalp underholdt jeg dig med mine narrestreger og fik dig til at le. Du kaldte mig dit barn, og på trods af en del gennemtyggede sko og et par ødelagte pyntepuder blev jeg din bedste ven. Når jeg havde været "uartig" sagde du til mig med løftet pegefinger "hvordan kunne du gøre det?", men ...

Tilføjet: 12-11-2002 14:04:41 | Hits: 2530 | Emne: Andet

Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe

I medfør af § 11, jf. § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993 fastsættes:

§ 1. Enhver overdragelse af hundehvalpe, der er under 8 uger gamle, er forbudt.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, finder ikke anvendelse, når ...

Tilføjet: 12-11-2002 14:11:00 | Hits: 2529 | Emne: Lovgivning

Dyrlægeskræk

Vi mennesker kender begrebet ”tandlægeskræk”. Hunde især kender begrebet ”dyrlægeskræk”. Frygt og frygtbetinget aggression er en adfærd, som ikke så sjældent opleves i dyrlægens konsultation. Hunden udviser frygt ved at lægge ørerne ned. Den holder halen lavt eller mellem benene. ...

Tilføjet: 12-11-2002 13:31:09 | Hits: 2512 | Emne: Adfærd

Overdragelse af hundehvalpe

I medfør af § 11, jf. § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993 fastsættes:

§ 1. Enhver overdragelse af hundehvalpe, der er under 8 uger gamle, er forbudt.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, finder ikke anvendelse, når ...

Tilføjet: 12-11-2002 14:02:09 | Hits: 2502 | Emne: Lovgivning

Håndtering af døde selskabsdyr

Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har i fællesskab udarbejdet denne vejledende udtalelse om, hvad du kan gøre med et dødt selskabsdyr. Selskabsdyr er f.eks. hunde, katte, gnavere, krybdyr, stuefugle og andre dyr, som ikke indgår i landbrugsdrift. Der er følgende muligheder: 1. Dyrlægen ...

Tilføjet: 18-10-2012 12:56:41 | Hits: 2493 | Emne: Andet

Hundens ankomst til dens nye hjem

Hunden skal mulighed for at falde til i sit nye hjem uden straks at blive ladt alene. Hjemkomsten af en ny hund skal derfor planlægges, uanset om det er en hvalp eller en voksen hund. Det er en stor omvæltning for en hund at skifte hjem. I de første dage skal hunden derfor have ro, og der bør ik...

Tilføjet: 05-12-2003 21:32:05 | Hits: 2491 | Emne: Den første tid

Bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd mv. til dyr

Bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd mv. til dyr1) I medfør af § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret senest ved lov nr. 80 af 9. februar 1999, fastsættes følgende: § 1. Brugen af ethvert f...

Tilføjet: 20-11-2002 22:16:49 | Hits: 2447 | Emne: Lovgivning

Bekendtgørelse om skilte til hunde

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, bestemmes: § 1. Ifølge hundeloven skal enhver hund, fra den er 4 måneder gammel, bære halsbånd forsynet med et skilt. § 2. Skiltet skal være fremstillet af rustfrit metal...

Tilføjet: 12-11-2002 14:00:58 | Hits: 2422 | Emne: Lovgivning

Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde

I medfør af § 10 og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386

af 6. juni 1991, fastsættes:

§ 1. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:

1) Pit bull terrier og

2) Tosa.

Stk. 2. ...

Tilføjet: 12-11-2002 14:00:05 | Hits: 2396 | Emne: Lovgivning

Opdragelse

Hvem forstår en hundehvalps tanker og adfærd?. Den spiser dine bedste morgensko, den elsker at rode i skraldespanden, og den tisser på dit ægte tæppe. Samtidig sender den dig det mest uskyldige blik, der får dig til at glemme det hele straks efter. Hvalpen kan frustrere selv den mest seriøse ...

Tilføjet: 12-11-2002 13:23:01 | Hits: 2358 | Emne: Adfærd

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde

I medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, fastsættes herved efter forhandling med assurandørsocietetet følgende regler vedrørende pligten til at holde en hund ansvarsforsikret: § 1. Forsikringspligten omfatter alle hunde med undtagelse...

Tilføjet: 15-11-2002 01:23:04 | Hits: 2350 | Emne: Lovgivning

Lov om dyrlæger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde § 1. Loven omfatter retten til at udøve dyrlægegerning og dyrlægers pligter samt veterinære laboratori...

Tilføjet: 11-02-2011 16:46:40 | Hits: 2322 | Emne: Lovgivning

Hunden skal ansvarsforsikres

Ifølge loven har du pligt til at tegne en ansvarsforsikring på din hund. Denne forsikring skal dække, hvis hunden forvolder skade på andre mennesker eller deres ejendom. Hvis du ikke tegner en sådan forsikring, kan det blive meget dyrt for dig, hvis hunden forvolder personskade. Hvis du vil gå...

Tilføjet: 05-12-2003 21:31:13 | Hits: 2315 | Emne: Den første tid

Læg hundens aktiviteter i faste rammer

I starten bør du lægge din hunds aktiviteter i relativt faste rammer - det vil sige, at den bør luftes, fodres og beskæftiges på nogenlunde de samme tidspunkter hver dag. Når hunden er faldet til i familien, kan du gradvist lære den, at de forskellige aktiviteter ikke nødvendigvis sker på f...

Tilføjet: 05-12-2003 21:32:35 | Hits: 2296 | Emne: Den første tid

Lad familien deltage i pasningen af hunden

Familiens medlemmer bør i videst mulig omfang deles om forpligtelserne over for hunden, således, at den ikke knytter sig for stærkt til én person i familien. Både børn og voksne kan deltage i social kontakt med samt den daglige træning, motionering og aktivering af hunden. En for stærk tilkn...

Tilføjet: 05-12-2003 21:32:24 | Hits: 2286 | Emne: Den første tid

Dyreværnsloven

Dyreværnsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse bestemmelser i lov nr 335 af 8 juli 1983 forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af denne ...

Tilføjet: 12-11-2002 14:01:28 | Hits: 2281 | Emne: Lovgivning

Sit øvelsen

At lære hunden at sitte er ofte det første man kaster sig ud i, og det er en ganske fornuftigt. Når du træner øvelsen skal du have hunden foran dig. Tag en godbid i den ene hånd, og lad hunden fange færden af godbidden. Giv kommandoen "sit" og langsomt fører du hånden med godbidden hen o...

Tilføjet: 23-11-2002 18:21:57 | Hits: 2279 | Emne: Træning

Hvorfor kan min hund ikke det som din hund kan ?

Ligesom mennesker er forskellige er hunde det også. Selvom man gerne vil, og knokler for at nå målet, er det ikke sikkert, at man bliver verdensmester i 1000 meter hækkeløb. Sådan er det også med hunde. Hundetræningen er inde i en rivende udvikling. Hvor man tidligere regnede med at enhve...

Tilføjet: 10-07-2011 15:32:45 | Hits: 2269 | Emne: Træning

Nej øvelsen

"Nej-øvelsen" eller forbudsøvelsen som den også kan kaldes går i alt sin enkelthed ud på at lære hunden hvad et nej betyder. Et nej betyder; "Stop det du er i gang med øjeblikkeligt". Du sætter dig på gulvet, græsset eller hvor du nu vil træne med hunden, og placerer hunden foran dig. ...

Tilføjet: 23-11-2002 18:21:19 | Hits: 2266 | Emne: Træning